top of page

CREATED BY

Semyon Poliakovskiy

DEVELOPMENT

Tachos

ANIMATIONS

Chapters 1 - 4:

Petrick Studio

Chapters 5 - 6:

YaroFlasher

English Adaptations:

Gosha Miroshnichenko

SOUND

Qbsound Studio

MUSIC

Anzo — Qbsound

Desert winds — Qbsound

SILENT — Qbsound

Maginary — Iskander Yerimbetov

Epicenter — Iskander Yerimbetov

Uluru Dawn — Barry Gleden, Kes Loy

Maginary voiceover — Ksenia Dengina

EDITOR

Alisa Yurovskaia

 

TRANSLATION

Marina Pustilnik

 

PROOFREADING

Angira Agency

DESIGNER

Artyom Efimtsev

 

ICON/APPSTORE DESIGN

Mitya Katkin

Dimka Maseykin

 

THANKS FOR THE FEEDBACK

Oleg Yakubenkov

Asya Belikova

Vladimir Guriev

Artyom Atrushkevich

Oleg Satov

Sergey Vorobyev

Julia Kudrina

Igor Sayfullin

Christopher Steam

Anton Vdovichenko

Pavel Shpiz

Maxim Denisov

Anton Ten

Dima Morozov

SPECIAL THANKS TO

Yuri Yurovskiy

Vitaliy Trofimov

Vadim Vitekhnovskiy

Alisa Yurovskaya

LIBRARIES AND

RESOURCES

 

Voice recognition:

OpenEars

 

Sound of wine

freesound.org (nebulousflynn)

 

Type:

Kazimir (by type.today)

 

bottom of page